Duizeligheid

Duizeligheid is een aandoening die veel invloed kan hebben op uw algemeen dagelijks leven. Het kan eng zijn, u kunt uit balans zijn en vallen, erg lastig allemaal. U heeft het idee dat de wereld om u heen draait terwijl dat niet zo is, we noemen dat draaiduizeligheid.

Oorzaken:
• Draaiduizeligheid kan vanuit uw evenwichtsorgaan veroorzaakt worden, er zijn dan kristallen op een plek gekomen waar ze niet horen. Hierdoor veroorzaken bepaalde bewegingen van het hoofd draaiduizeligheid die meestal binnen één minuut over is. Met bepaalde manoeuvres kunnen die kristallen dan weer naar de juiste plek bewegen en verdwijnt de draaiduizeligheid.
• Een andere oorzaak kan zijn dat er iets mis is met de zenuw van en naar uw evenwichtsorgaan. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na een operatie, trauma, neuritis, medicijnvergiftiging en dergelijke. Dit probleem kan vaak verholpen worden met oefeningen.
• Weer een andere oorzaak kan zijn dat u duizelig wordt wanneer u uw hoofd van laag naar hoog beweegt. Bijvoorbeeld wanneer u van lig naar zit komt of van zit naar stand, of wanneer u iets van de grond afraapt en snel overeind komt. De oorzaak hiervan is dat uw bloed niet snel genoeg naar uw hoofd gepompt wordt, er is voor korte tijd een te lage bloeddruk in uw hoofd. Dit is een onschuldige aandoening die bij veel ouderen voorkomt. U kan hier rekening mee houden door bijvoorbeeld eerst met uw benen te bungelen alvorens u gaat staan. Uiteraard is het verstandig om even te wachten tot de duizeligheid over is voordat u gaat lopen.
• Er zijn ook oorzaken van (draai)duizeligheid die niet door de fysiotherapeut zijn te behandelen. Denkt u dan vooral aan aandoeningen met een neurologische oorzaak, bijvoorbeeld na een CVA of bij de ziekte van Parkinson.

Wat u van de fysiotherapeut kunt verwachten is een goed onderzoek, een diagnose en een behandelplan met een prognose over het herstel.
Om u te kunnen helpen moet de draaiduizeligheid aan bepaalde kenmerken voldoen. U hoeft ze niet allemaal te hebben.
1. De draaiduizeligheid treedt op wanneer u uw hoofd beweegt,
2. Er zijn balans- en/of evenwichtsproblemen en/of
3. Uw zicht kan wazig zijn wanneer u uw hoofd beweegt.